Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MED-3503 Sykehuspraksis - 27 stp


Ansvarlig enhet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i medisin. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MED-3501 Praksis i sykehus 27 stp

Innhold

MED-3503 omfatter 18 ukers desentralisert praksisperiode i spesialisthelsetjenesten. Studentene vil være utplassert ved sykehus i Nord-Norge. Praksisperioden er inndelt i praksis ved medisinsk avdeling (7 uker), kirurgisk avdeling (6 uker), gynekologisk avdeling/poliklinikk (2 uker) og ved psykiatrisk avdeling/distriktspsykiatrisk avdeling (3 uker). Innholdet i den siste uka fordeles mellom medisin og kirurgi. I praksisperioden fungerer studentene som tilnærmet ordinære arbeidstakere hva angår arbeidstid.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester

Hva lærer du

Læringsutbytte

med særlig fokus på helseproblemer assosiert til kirurgiske, indremedisinske, gynekologiske og psykiatriske problemstillinger. Dette skal skje med det best mulige resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.

I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.

Studenten skal kunne:

Dette skal skje med oppmerksomhet og respekt for pasientens ønsker og behov for informasjon og medbestemmelse.

Videre skal studenten kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og evt. på engelsk.

Undervisning

Observasjoner og deltakelse i daglig arbeid på avdelingens sengepost, poliklinikk og tilhørende serviceenheter. Interne faglige møter og studentseminarer vil også være gode læringsarenaer.

Sikkerhetsopplæring: Integrert i undervisningen vil det være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i de ulike kliniske situasjoner, samt hygiene og datasikkerhet.