Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MDV-1210 Dokumentinstitusjoner i en digital tid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap og på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MDV-1207 Dokumentinstitusjoner og digitalisering 5 stp

Innhold

Hva er egentlig GDPR, skanneoppløsning og Unicode? Og hvordan kan lagringsplassen til digital film komprimeres til knapt ¹/₁₀₀-del, slik at det blir mulig med strømming til brukerne i høy kvalitet?

Dette emnet gir en introduksjon til teknologiutvikling og digitalisering i dokumentinstitusjoner som arkiver, biblioteker og museer, og de endringer som det har medført.

Dagens utgangspunkt er gjerne materiale i opprinnelig digital form som skal lagres, organiseres, bevares og formidles. I tillegg kommer digitalisering og representasjon av det som ikke er i digital form, som f.eks. papirbøker eller gamle fotografier.

Vi ser videre på kulturelle og sosiale endringer som følge av digitale medier, både i forhold til intern organisering, digitale versus fysiske samlinger/utstillinger, brukerkommunikasjon og et endret kunnskapsbegrep. Emnet tar også opp digitaliseringens konsekvenser for samarbeid og demokratisering.

Norsk digitaliseringspolitikk og dens konsekvenser for samarbeid og valg av digitale løsninger, illustreres i praksis ved hjelp av case-studier og institusjonsbesøk.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt over ca. 13 uker. Det vil også bli gjennomført ekskursjoner til utvalgte dokumentinstitusjoner i Tromsø. 2 timer forelesning og 3 timer seminarer/praktiske øvelser ukentlig i semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.