Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MBI-2111 Profesjonsutøvelse og laboratoriedrift - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for medisinsk biologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi, MBI-2110 Profesjon, etikk og samhandling

Hva lærer du

Etter endt emne skal studenten kunne:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar, simulering, digitale læringsressurser, og ekstern praksis (4 uker profesjonspraksis i et medisinsk laboratorium)