Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

LAN-3072 Digitale landskaper - 6 stp


Ansvarlig enhet

Kunstakademiet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Forbeholdt studenter på studiet Master i landskapsarkitektur.

Studiepoengreduksjon

LAR-3072 Digital Landscapes 6 stp

Innhold

Kombinert teori- og redskapsemne med fokus på digitale ressurser for studier av landskap og større territorier. Emnet gir innsikt i teori og teknologi bak sentrale digitale ressurser og kjennskap til deres praktiske bruk innenfor forskjellige fagområder, herunder hvordan de kan anvendes innovativt innenfor eget fagområde. Emnet skal blant annet gi kunnskap om fjernmåling som teknologi, praktisk opplæring i bruk av digitale verktøy og teknologier for oppmåling av terreng og vegetasjon, eksempelvis fotogrammetri og LiDAR. Emnet skal gi kunnskap om bruk av GIS for analyse og simulering av hvordan terrengegenskaper påvirker dynamiske stedsforhold.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

Evne til å kunne reflektere kritisk over de digitale ressursers muligheter og begrensninger i relasjon til studier av landskap, større territorier og utviklingen av landskapsarkitektur.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/engelsk

Undervisning

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, tekstgjennomganger og praktiske øvelser individuelt eller i gruppe.