Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

KVI-3123 Kunstens teori og historiografi - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Studiepoengreduksjon

KVI-3122 Kunsthistoriens tekster 10 stp

Innhold

Emnet gir en fordypning i den nyere kunsthistoriens metoder og teorier (begreper), med vekt på de siste fire-fem decennier, samt en innføring i fagets historiografi. De metodiske og teoretiske tilnærmingene vil bli belyst ut fra bruken av dem innenfor så vel billedkunst som arkitektur. Dette innebærer også enn viss overlapping til fagområder som estetikk, litteraturvitenskap, historie, antropologi og religion. Faghistorien fokuserer på så vel kunstkritikk som kunsthistorie. Det legges i den sammenhengen vekt på utvalgte, eldre og nyere tekster som har bidratt til endringer i faget. Spesiell vekt blir lagt på studiet av poststrukturalistisk kritikk, semiotikk, kjønnsstudier, postkolonialisme og andre tilnærmingsmåter til det som i vid forstand kan betegnes som visuelle og kunstneriske forhold.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i kunsthistorie.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå. Husk å skriv inn emnekode når du søker.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Det er mulig å søke om annet eksamensspråk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.