Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

KVI-3110 Ditt prosjekt og forskningsprosessen - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir nærmere kjennskap til prosessen bak et aktuelt eller pågående forskningsprosjekt i kunsthistorie. I undervisning og seminarer drøftes problemstillinger vedrørende valg av forskningsobjekt (empirisk og/eller teoretisk), planlegging og organisering av arbeidet, innsamling av materiale, utvikling av problemstillinger, valg av metode(r), bruk av relevante begreper, utvikling av analytiske og teoretiske verktøy, søk etter kilder og litteratur, disponering og skriveprosess.

Du skal velge undersøkelsesmateriale for egen masteroppgave, enten individuelt eller i grupper der to eller tre samarbeider om en felles oppgave. På grunnlag av dette og seminarer med skrivetrening skal du i løpet av semesteret utarbeide egen prosjektskisse for masteroppgaven.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:

Kompetanse

Du:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan være på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av seminarer, øvinger og gruppearbeid.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av en toårsperiode på mastergradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.