Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi og nanomaterialkjemi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Teoretisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.


Studiepoengreduksjon

K-120 Uorganisk kjemi 10 stp

Innhold

Emnet gir en problembasert introduksjon til elementær uorganisk og nanomaterialkjemi og betydningen av disse fagområder for en moderne økonomi og det grønne skiftet. Følgende tema blir gjennomgått:


Opptakskrav

Krav forkunnskap: KJE-1001 eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper: KJE-1002 eller tilsvarende.

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Obligatorisk forkunnskapskrav

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Studenten får grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante tema innen disiplinene uorganisk- og nanomaterial kjemi. Dette innebærer at studenten

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-/eksamensspråket vil være norsk. Noen diskusjoner vil foregå på engelsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Studiet er lagt opp med interaktive forelesninger (30 t) og seminarer (20 t). Emnet blir undervist problembasert, og deltagelse på forelesninger og seminarer er av stor betydning.

Studentene forbereder seg til tema i forkant av de interaktive forelesningstimene. Forelesningstimene blir benyttet til å a) gjennomgå konsepter (20%) og b) hjelpe studentene til å beherske disse konseptene gjennom omfattende oppgave- og problemløsning (80%).

Seminarene er utelukkende oppgaveløsning, hvor oppgaver forskjellig fra de i forelesningstimene blir gjennomgått.