Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

KJE-6101 Innføring i kjemi 8 stp

Innhold

Kjemi handler om oppbygning, egenskaper og reaksjoner til kjemiske forbindelser og er en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og danner grunnlaget for videre studier i kjemi og andre emner som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

Matematikk R2 eller Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

Anbefalte forkunnskaper: Kjemi 1, da KJE-1001 bygger på dette + Matematikk R1 og R2

I tilfeller der KJE-1001 er et obligatorisk emne i studieplanen så gjelder opptakskravene som er fastsatt for det spesifikke studieprogrammet, og erstatter dermed kravene som er angitt ovenfor.

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter emnet kan studenten

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet og eksamen går kun på høsten. Omfang av undervisning: