Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

IDR-6001 Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Etter- og videreutdanningsemne særlig rettet mot ansatte innen helse, omsorg og undervisningssektor, men også åpent for andre. Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

IDR-2353 Fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering 5 stp

Innhold

Videreutdanningskurset i fysisk aktivitet og helse skal gi grunnleggende kunnskap om effekter og bruk av fysisk aktivitet i forebyggende og helsefremmende arbeid i en kunnskapsbasert setting. Ved å gjennomføre kurset gis innsikt i hvordan fysisk aktivitet påvirker helse og livskvalitet. Videre vil studentene erverve elementær kunnskap om veiledning og tilrettelegging av fysisk aktivitet for økt helse og trivsel.

Faget baseres på 5 ulike moduler som alle må fullføres for å ta eksamen:

Biologiske tilpasninger gir grunnleggende kunnskap om hvordan ulike organer i kroppen responderer på fysisk aktivitet og hvilke tilpasninger som oppstår som følge av regelmessig fysisk aktivitet.

Modulen fysisk aktivitet og trening har som hensikt å gi kunnskap om bruksområdene for ulike typer fysisk aktivitet og trening. Videre gis en grunnleggende innføring i hvordan man skal gi råd og veiledning i styrke og utholdenhetstrening, samt balanse og koordinasjon.

Fysisk aktivitet for forebygging av sykdom og som del av behandling tar spesifikt for seg hvordan trening kan påvirke sykdomsforløpet for relevante livsstilsykdommer som blant annet hjerte og kar, fedme, kreft og diabetes. Her formidles kunnskap om selve sykdomsbildet, hvilke anbefalinger som gjelder og hvordan vi kan bruke anbefalingene til å gi veiledning i fysisk aktivitet for å forebygge sykdom eller rehabilitering under og etter sykdom hos ulike grupper av pasienter.

Testing av fysisk form gir grunnleggende kompetanse om testing av relevante egenskaper for fysisk helse. Hensikten er å gi kunnskap om hvordan vi kan gjøre fysisk aktivitet målbar for å vite om aktiviteten har effekt eller ikke på ulike parametere.

Fysisk aktivitet og adferd gir kunnskap om hvordan adferd påvirker graden av fysisk aktivitet i ulike livsfaser. Videre har modulen som hensikt å gi grunnleggende kunnskap om ulike verktøy som kan benyttes for å endre inaktive individer sin adferd for å lettere kunne etablere fysisk aktivitet som en del av den daglige rutinen.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet blir utelukkende avholdt digitalt. Det gis faglig materiale på den digitale læringsplattformen Canvas. Noe av fagmaterialet er skriftlig, men hovedsakelig gis undervisning i form av forhåndsinnspilte videoforelesninger med PowerPoint. Etter hver forelesning gis det oppgaver i form av kortsvars/refleksjonsoppgaver. Ved gjennomføring av en enkeltmodul må arbeidskrav i form av multiple choice oppgaver gjennomføres og være godkjent. For å gå opp til eksamen kreves det at samtlige 5 moduler fullføres og godkjennes.

For å optimalisere læring gis det tilgang til et deltagerforum hvor studenter kan diskutere med hverandre og kursansvarlig. Videre gis kontaktinfo for fagpersoner tilknyttet til kurset som kan kontaktes for bistand med eventuelle faglige og tekniske spørsmål.