Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

IDR-3912 Fritid, kroppskultur og helse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne av søkere som oppfyller opptakskrav til master Idrettsvitenskap.

Innhold

Idrett, friluftsliv og helserelaterte aktiviteter er viktige samtidsfenomener som er formet av ulike sosiale og kulturelle faktorer. Dette kurset gir en omfattende innføring og innsikt i sosiologiske emner som er relevante for studiet av idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

I dette emnet gjennomgås:


Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C.

Søknadskode 9371


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan skje på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil hovedsakelig foregå som forelesning og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å lese, analysere og framlegge relevante tekster og artikler. IKT brukes i arbeid og diskusjoner mellom samlingene. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.