Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode - 20 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrettsvitenskap i Tromsø eller Alta og bachelor arktisk friluftsliv og naturguiding Alta. Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått 1. og 2. år av studiet Bachelor idrettsvitenskap i Tromsø eller Alta eller Bachelor arktisk friluftsliv i Alta eller tilsvarende.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet gjennomføres på begge campus. Undervisningen vil kombinere fysiske og digitale arbeidsformer Det legges i undervisningen vekt på studentaktive arbeids- og læringsformer med forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Arbeidet med bacheloroppgaven er et individuelt arbeid under veiledning. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudium.