Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

IDR-1525 Trenings- og bevegelseslære - 20 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære 10 stp

Innhold

Treningslære skal gi grunnleggende teoretisk og praktisk innsikt i treningsprinsipper og treningsmetoder for å kunne utvikle fysiske egenskaper. Emnet gir grunnleggende kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for prestasjon i idrett og hvordan kroppen reagerer på trening. Emnet gir også kunnskap om hvordan trening planlegges og struktureres i ulike perioder.

Bevegelseslære skal gi kunnskap om kroppens anatomi, samt belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser. Denne kunnskapen skal gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til utførelse av idretter.

Følgende tema blir belyst:

Treningslære og fysiologi

Anatomi

Bevegelseslære

Spesiell vekt på å forstå hensiktsmessige bevegelsesløsninger i øvelser og idretter der det inngår:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199. Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet for barn og unge.

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet gis med nettundervisning og fysiske samlinger i Alta. Studiet vil delvis gis på digital plattform, og undervisningen vil inneholde ulike digitale verktøy. Det vil være aktiv studentmedvirkning og fremlegg av gruppeoppgaver på samlinger. En legger opp til både praktisk og teoretisk tilnærming til fagstoffet i form av forhåndsinnspilte forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling, dvs. utvikle evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer-initiert og student-initiert opplæring.

Det vil være minimum 2 samlinger i Alta. Arbeidet på digital plattform skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet på samlingene og i lærebøkene. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for oppgaver og arbeidskrav gjennom hele studiet.

Arbeid med teoretisk oppgaver og praktiske øvelser/metoder er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.