Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

HEL-6325 Praksisveilederutdanning for barnevernet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Emnetype

Emnet er ei videreutdanning på masternivå, som går over ett semester.

Studiepoengreduksjon

HEL-6332 Veiledningskompetanse for helse - eller sosialvitenskapelig utdanning og helsetjeneste 5 stp

Innhold

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Undervisningen legger opp til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige praksisveiledere. Videreutdanningen skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av veiledning.

Opptakskrav

Videreutdanningen har maksimalt 30 studieplasser, men tilbys ikke dersom færre enn ti søkere takker ja til tilbud om opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studiepalsser prioriteres de etter følgende rekkefølge:

Søkere som kan dokumentere at de har:


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videreutdanninga består av tre fysiske samlinger (tre dager, tre dager, to dager). Samlingene vil bestå av forelesninger og ulike former for studentaktivitet.