Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

HEL-6324 Ungdom og psykisk helse 13 - 18 år - 10 stp


Ansvarlig enhet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Emnetype

Emnet er ei videreutdanning på masternivå. Emnet vil ikke bli arrangert dersom det er færre enn 15 søkere som takker ja til studieplass.

Studiepoengreduksjon

HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) 7 stp

Innhold

Videreutdanningen skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot ungdom fra 12 år. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til ungdom. Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til ungdoms psykiske helse.

Temaer:

Videreutdanningen passer godt for fagpersoner som har erfaring fra arbeid med ungdom, skole, ungdomsklubb, helsetjeneste, politi, PPT, barnevern, utekontakt.


Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Hva lærer du

Etter bestått skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter om forebygging i møte med problemstillinger knyttet til ungdommers psykiske helse, hvilke sentrale faktorer er det viktig å ha kunnskaper om, hva beskriver den forskningsbaserte kunnskapen om hva som kan være til hjelp. Her skal studentene både vise evne til refleksjon og kritisk tenkning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning (fysisk og digitalt). Første samlingen er en tredagers fysisk samling. Samlingen vil bestå av forelesninger og gruppearbeid. Samling to, tre og fire er digitale en-dagsamlinger. Disse samlingene vil også innebære forelesninger og ulike former for studentaktivitet.