Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

FYS-0001 Brukerkurs i fysikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for fysikk og teknologi

Emnetype

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

DS108 Fysikk 7 stp

Innhold

Emnet er tilpasset studenter som ikke skal studere fysikk videre, men tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i fysikk. Studentene blir kjent med grunnleggende definisjoner og begreper innen de mest sentrale temaene av klassisk og moderne fysikk. Studentene får en innføring i mekanikk for punktpartikler, fluidmekanikk, mekaniske bølger, lyd, kinetisk gassteori, klassisk termodynamikk, elektriske og magnetiske felt, kjernefysikk og radioaktivitet. Emnet bygger på Fysikk 1 fra videregående skole. Mye av pensum vil være repetisjon fra Fysikk 1 og 2 fra videregående skole, men noe av innholdet vil være matematisk vanskeligere. Emnet inneholder mindre fordypning og er mindre matematisk vanskelig enn FYS-0100 Generell fysikk.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9197 - enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan

Ferdigheter - Studenten kan

Generell kompetanse - Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i to parallelle spor. Et spor for campusstudener som følger ordinær undervisning ved UiT-Norges arktiske universitetet og et spor for studenter som tar emnet nettbasert.

Campusstudenter:

Forelesninger: 35 timer

Øvelser: 30 timer

Det legges opp til 1-2 forelesninger og én øvingsgruppe per uke. Forelesningene vil ha en dialogisk form med stort fokus på forståelse av begreper. Det forventes at studentene forbereder seg til disse forelesningene ved hjelp av tilgang til mye elektronisk undervisningsmateriale i Canvas. Øvelsene blir brukt til å øve på å løse fysikkproblemer, som er svært viktig for å lære seg fysikk.

Nettstudenter:

Studenter som tar emne via Internett registrerer seg som nettstudent i StudWeb. Nettstudentene vil få tilgang til læringsinnhold som korte forelesningsvideoer, oppgaver og annet undervisningsmateriale i Canvas. Nettmøtene arrangeres i Microsoft Lync og vil bli brukt til oppsummering av fagstoffet og spørsmål fra studentene.

Nettmøte: 1 gang per uke.