Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

FRI-1436 Veiledning i friluftsliv 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1 10 stp

Innhold

Veiledning i friluftsliv 1 tar for seg ulike perspektiver knyttet til veiledning, ledelse og læring i friluftsliv. Emnet gjennomføres i høstsemesteret. Sentralt i emnet er utvikling av leder/veilederrollen, tilrettelegging for læring og opplevelse i friluftsliv samt formidling. Hensyn til sikkerhet og å kunne ta ansvar for seg selv og en gruppe ute i natur er vesentlig. Finnmarks lokale natur og kultur tas i bruk i undervisningen og turer og aktiviteter i emnet legges til ulike naturtyper. Arbeidsmåten og organiseringen av emnet preges av aktivt friluftsliv og studentaktive læringsaktiviteter.

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, gruppeoppgaver, selvstendig studentarbeid, egenstudier, digital undervisning og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv og konstruktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid. Det er stor grad av samarbeid i grupper hvor studentene i fellesskap skal tilrettelegge for turer, undervisningsopplegg og formidling av friluftsliv.