Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

FLY-2018 Instrumentflytrening (Phase 4) - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-2003 Grunnleggende IFR-flygetrening 5 stp

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 4 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studentene å føre en- og tomotors luftfartøy samt simulator under instrumentflygeregler (IFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, avansert flyging med instrumentreferanser, "airmanship", samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

Ferdigheter:

Studenten..

Generell kompetanse:

Studenten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i en- og tomotors fly samt simulator, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under instrumentflyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, klasseromundervisning i flytypespesifikasjoner (teknisk kurs), og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.