Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

FLY-1009 Innføring i luftfartsvitenskap - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder grunnleggende flylære, meteorologi, navigasjon, luftfartshistorie, KSA (knowledge skill and attitude) samt fremtidens luftfartsteknologi(er).

Hva lærer du

Ved fullført og bestått emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten..

Ferdigheter:

Studenten..

Generell kompetanse:

Studenten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

20 timer forelesninger og to seminarer.