Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

ETE-2801 Elektriske installasjoner - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emne omhandler elektriske lavspenningsinstallasjoner med hovedfokus på sikker prosjektering av moderne bolig, nærings- og industribygg. Faglig innhold er:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal kunne:

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

Kompetanse:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvingsoppgaver, videomateriell for omvendt undervisning og laboratorieøvinger.