Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

ELE-2602 Mikrokontroller - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett Elektronikk og Satellitteknologi.

Studiepoengreduksjon

ITE1846 Programmerbar elektronikk 5 stp

Innhold


Hva lærer du

Studentene som har bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter får tilgang til opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske programmeringsoppgaver.

Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg mikrokontroller og komponenter. Nærmere informasjon vil blir gitt ved studiestart.