Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

DTE-2505 Operativsystemer - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Det forventes at kandidaten har praktisk erfaring med datamaskiner.

Kandidaten må selv ha adekvat hardware som nevnt under Undervisning.


Studiepoengreduksjon

ITE1804 Operativsystemer og tjenestedrift 5 stp

Innhold

Dette emnet anbefales å ta dersom man tar DTE-2507 Datakommunikasjon og sikkerhet.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i datateknikk, matematikk og programmering.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og videoer med obligatorisk arbeid. Alle forelesningene, videoene og annet nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig på nett ettersom progresjonen i emnet fremskrider.

Kandidaten skal kjøre virtuelle maskiner på datamaskinen og datamaskinen skal derfor ha minst 8 GB internminne (RAM) og 40 GB ledig lagringsplass. Anbefalt er minst dobbelt så mye.