Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BIO-3955 Mastergradsoppgave i akvamedisin - 60 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk og kun for studenter innen studieprogrammet Akvamedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en sentral del av masterstudiet i akvamedisin. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling under veiledning.

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde innen akvamedisin/fiskehelse. Oppgaven utføres i tilknytning til en av forskningsgruppene involvert i studieprogrammet, eller med en av våre samarbeidspartnere i næringslivet. Arbeidet skal være forskningsbasert og oppgaven bør ha elementer av ny kunnskap og/eller bruk av nye metoder. Avhandlingen kan være basert på litteraturstudier, data fra feltarbeid, laboratorieforsøk eller en kombinasjon av disse.

Tema for oppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder/veilederteam, og forutsetter godkjenning av NFH i form av innlevert og signert veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse.

Masteroppgaven er normert til to fulle semesters arbeid (60 stp) og kan påbegynnes i 2. eller 3. semester av mastergraden.


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning fra en eller flere vitenskapelig ansatte.