Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BED-3087 Å kommunisere - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Ledelse handler i høy grad om å kommunisere; informasjon og kommunikasjon er det ledere bruker mest tid på. Å forstå prinsipper for kommunikasjon og beherske de verktøy som er til rådighet, er derfor en nødvendig kvalifikasjon for ledere.

Emnet «Å kommunisere» skal dyktiggjøre studentene gjennom bruk av ulike teorier og perspektiver, presentasjon av forskning og veiledning om praktiske virkemidler.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

Kompetanse:

Studenten skal være i stand til å


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser med mer.