Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BED-3085 Å organisere og styre - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Forståelse av organisasjoners oppbygging og virkemåte er en forutsetning for å kunne utøve ledelse og utvikle organisasjoner.

Emnet «Å organisere og styre» skal gjennom bred gjennomgang av teori, gi studentene forståelse og ulike perspektiver for analyse av strukturer, kultur og prosesser i organisasjoner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studenten skal

Ferdigheter

Studenten skal

Kompetanse

Studenten skal være i stand til å


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg.