Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BED-3011H Forskningsdesign og metodevalg - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emne kan tas som masterenkeltemne for de som har fullført Master i regnskap og revisjon ved UiT Norges arktiske universitet, og som må forbedre enkeltkarakterer for å kunne søke om autorisasjon som Statsautorisert revisor.

Studiepoengreduksjon

BED-3011F Forskningsdesign og metodevalg 10 stp

Innhold

Kurset gir innledningsvis en innføring i vitenskapsteori og sentrale aspekter ved gjennomføring av empirisk forskning. Studentene vil få en generell oversikt over ulike design og forskningsmetoder, samt hvilke metoder som kan vurderes som relevante for ulike typer av problemstillinger og hvordan man vurderer kvaliteten i egen forskning.

Emnet ulike deler:


Opptakskrav

Søknadskode: 9371

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten...

Ferdigheter

Kandidaten...

Generell kompetanse

Kandidaten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gjennomføres i en kombinasjon av strømming av forelesninger og webinarer. Studentene må delta i gruppearbeid.