Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BED-2057 Arbeidsrett og arbeidsmiljø - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-2149 Personalledelse og arbeidsrett 5 stp

Innhold

Arbeidsrett og arbeidsmiljø fokuserer på både arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. I dette inngår kunnskap om de lover og regler bedrifter og organisasjoner må følge når de har medarbeidere ansatt, fra stillingsutlysning, den periode ansettelsen gjelder og frem til arbeidsforholdet opphører. Arbeidsretten fokuserer på den individuelle arbeidsretten, mens fokus på arbeidsmiljø er viktig av flere grunner. På den ene side er intensjonen med loven å påvirke en ønsket utvikling, og på den annen side å være tydelig på hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt, samt redegjøre for konsekvensen av brudd når det er påvist.

Norsk arbeidsliv kjennetegnes ved at arbeidstaker har høy grad av medbestemmelse og at det skal være en fornuftig balanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forhold til arbeidsrelaterte spørsmål. Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at arbeidsmiljøet er godt og at arbeidstaker får tilgang til de ressurser som trengs for å løse de oppgavene som skal løses/utføres på en trygg og god måte. Arbeidsgiver har videre ansvar for å gi medarbeiderne trygge og forutsigbare arbeidsforhold, og at de psyko-sosiale forholdene på arbeidsplassen er ivaretatt på tilfredsstillende måte. Medarbeiderne på sin side må være seg sitt ansvar bevisst og oppfylle medarbeiderens plikter i arbeidsforholdet.

Sentrale temaer i emnet er:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter at studenten har fullført emnet, skal studenten ha:

Generell kompetanse

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Kunnskaper

Kandidaten har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar. Forelesningene skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet ved å bidra til å skape oversikt, peke på sammenhenger, forklare begreper og kommentere pensum.