Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BED-2048NETT Kontraktsrett - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kontraktsrett og anskaffelsesrett er følgende emner sentrale:

Reglene om inngåelse av avtaler dreier seg om hva menes med et dispositivt utsagn og om hva som skal til for at bindende avtaler er inngått. I tillegg behandles fullmaktslæren

I delen som omhandler avtaletolkning behandles først de ulike grunnprinsipper for tolking av dispositive utsagn, og deretter ulike tolkingsregler og tolkningsmomenter.

I forbindelse med ugyldige avtaler behandles innholdsmangler, habilitetsmangler, tvang, svik og lignende ugyldighetsgrunner. I tillegg behandles reglene om endring av urimelige avtaler og avtaler det vil stride mot redelighet eller god tro å gjøre gjeldende.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten skal etter gjennomført og bestått kurs ha:

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført og bestått kurs kunne:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.