Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BED-2012 Prosjektledelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i prosjekt som arbeidsform. Prosjektledelse vurderes i økende grad som en nøkkelkompetanse og har høy prioritet i stadig flere virksomheter.

Emnet gir en gjennomgang av prosjektets utvikling fra behov til gevinstrealisering og en lærer om metoder og teknikker som kan anvendes på alle typer prosjekter.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.