Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BED-1007NETT Matematikk for økonomer - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MAT-6052 Skolerettet kalkulus med programmering og beregninger 5 stp

Innhold

Emnet skal gi det nødvendige matematiske grunnlaget for økonomistudenter, og skal blant annet styrke evnen til logisk og analytisk problemtilnærming.

Emnet inneholder blant annet følgene temaer:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i matematikk med spesielt fokus på anvendelse i økonomi. Etter bestått emne skal læringsutbyttet nedenfor være oppnådd.

Kunnskap:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på konseptet omvendt klasserom (flipped classrom). Dette inkluderer blant annet læringsvideoer og webinarer. Det vil ikke være noe obligatorisk oppmøte gjennom semestret. Studentene vil bli fulgt opp faglig gjennom Canvas, med fokus på interaksjon.

Eksamen avholdes ved campus i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt på Finnsnes. I tillegg vil det bli avholdt skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentre vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.