Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BBI-2000 Undersøkelse og fordypning gjennom praksis - 30 stp


Ansvarlig enhet

Kunstakademiet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BB351 Undersøkelse og fordypning gjennom praksis 30 stp

Innhold

I femte semester skal studenten utvikle og formulere tema for bacheloroppgaven, fremlegge dette for hovedveileder og bruke semesteret til utforskning og videre utvikling av egen kunstnerisk praksis i forbindelse med gjennomføringen av bacheloroppgaven i sjette semester. Studenten skal søke om midler til gjennomføring av prosjektet, og skal i den forbindelse kunne produsere relevante dokumenter og beskrivelser. Studenten skal i femte semester utvikle sin filmkunstneriske praksis på en måte som underbygger de utfordringer studenten forventer å møte i arbeidet med bacheloroppgaven i sjette semester.

Innhold


Obligatorisk forkunnskapskrav

BBI-1003 Metode og eksperimentet 2eller BBI-1003 Metode og eksperimentet 2

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.