Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BBI-1002 Metode og eksperimentet 1 - 30 stp


Ansvarlig enhet

Kunstakademiet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BB231 Metode og eksperimentet 1 30 stp

Innhold

Fra andre studieår står utviklingen av studentens eget filmkunstneriske arbeid i sentrum.

I tredje semester økes fokus på egen filmkunstnerisk praksis gjennom:


Obligatorisk forkunnskapskrav

BBI-1001 Mediale diskurser 2eller BBI-1001 Mediale diskurser 2

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.