Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BBI-1000 Mediale diskurser 1 - 30 stp


Ansvarlig enhet

Kunstakademiet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BB111 Mediale diskurser 1 30 stp

Innhold

I løpet av emnet skal studentene komme i gang med eget arbeid og ha gjennomgått kurs som er nødvendige for å kunne benytte seg av skolas tekniske fasiliteter.

Studentene skal presenteres for kompleksiteten som kjennetegner samtidig bevegelig billedpraksis og introduseres til et utvalg av forskjellige teknikker som kommer til anvendelse, slik at hver student kan begynne å legge et grunnlag for den videre utviklingen av eget arbeid.

Emnet inneholder praktiske og tekniske øvelser og oppgaver, men ingen krav til å produsere ferdige egne arbeider. Veiledning vil gradvis utvide studentens evne til å integrere selvstendig filmkunstnerisk utviklingsarbeid i undervisninga.

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.