Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

B-SAMFOK Mentoremne - 0 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Høstens nye bachelorstudenter Handelshøgskolen inviteres til å delta i faste mentorgrupper som tilbys gjennom hele første semester. Mentorgruppene vil i praksis fungere som kollokvie/seminargrupper der studentene faglige seminarer på bakgrunn av konkrete oppgaver utformet av de fagansatte.

Hver mentorgruppe skal ledes av en studentmentor som allerede er godt i gang med sine studier.


Hva lærer du

Seminarundervisning og påmelding til mentorgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Seminarundervisning