Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

ALI-1120 Drama - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Studiepoengreduksjon

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i dramasjangeren, særlig i den europeiske/vestlige tradisjonen. Dette skjer ved studium av et utvalg hovedverker fra antikken og fram til vår tid og innføring i sentrale analysebegreper.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse. Den foregår i klasserommet og streames på Zoom.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.