Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SIK-2601 Krisehåndtering og kommunikasjon - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SIK-2512 Krisehåndtering og kommunikasjon 10 stp

Innhold


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.

Søknadsfrist: 03.01.2024


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

Ferdigheter:

Studenten …

Generell kompetanse:

Studenten …


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Det kan være enkelte deler som foreleses på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, eventuelle gjesteforelesninger og obligatoriske arbeidskrav. Undervisningen er fordelt over 3 samlingsuker og utgjør ca. 45 undervisningstimer.