Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SVF-1601 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SVF-1203 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging 10 stp

Innhold

Rammer for emnet er kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging, samt planleggingsprosesser på kommunalt nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.

Søknadsfrist: 03.01.2024


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning med om lag 24 timer forelesning og 12 timer øvinger/seminarer.