Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

GEO-2005 Sedimentologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for geovitenskap

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

GEO-106 Sedimentologi 9 stp

Innhold

Under forelesningene vil følgende temaer gjennomgås: klassifisering av sedimenter og sedimentære bergarter, sedimentære strukturer, forvitring, erosjon, transport og avsetning av sedimenter,faciesmodeller og identifikasjon av avsetningsmiljøer inkludert terrestrike, lakustrine, grunnmarine og dypmarine miljø, prosesser som kan påvirke sedimentene etter avsetning, diagenese og de stratigrafiske prinsippene. I øvelsene vil studentene få en innføring i enkelte av de mest benyttede laboratoriemetodene samt kriteriene for etablering av en sedimentær logg. Under ekskursjonen vil studentene få en innføring i faciesanalyse basert på sedimentologiske kriterier.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

30 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon.