Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

REI-1106 Kommunikasjon og storytelling - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Innhold

Emnet har fokus på historiefortelling/storytelling. Fortellinger fyller et fundamentalt menneskelig behov for å lage forbindelser mellom de personlige erfaringer og samfunnsmessige analyser. Vi lager visjoner for fremtiden gjennom fortellinger. Fortellinger som tegner opp visjoner for et sted, en bedrift eller et produkt. Det er de gode fortellinger som beveger et publikum eller et marked. I dette kurset vil vi gjennom praktisk øvelser og analyser få mer innsikt i betydningen av tekstlig, visuell og digital historiefortelling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.

Søknadsfrist: 12.03.2024


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, workshops, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

Evaluering av emnet i henhold til Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning sine retningslinjer for evaluering.