Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

ARK-1006 Arkeologisk metode I - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ARK-2002 Problemløsning i arkeologi 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende arkeologisk metoder relatert til studier av boplassstruktur, dateringsmetoder, økonomi og landskap, samt analysen av materiell kultur. Emnet omhandler blant annet formasjonsprosesser og stratigrafi, strandlinjedatering, radiokarbondatering, ressursutnyttelse, landskapsforståelse, typologi og stilistisk variasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av 10-12 dobbelttimer med forelesninger og ca. 4-5 timer praktisk innføring. Forelesningene vil gi studenten basiskunnskap i metodenes utvikling og bakgrunn, mens den praktiske innføringen gir studentene egen erfaring med bruken av metodene. Mappeoppgavene bygger på den praktiske innføringen og bidrar til problembasert læring av metoder, samt trening i skriftlig formulering av arkeologiske analyser.