Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

ARK-1015 Innføring i laborativ arkeologi og jordkjemisk analyse - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Valgfritt praksisemne. Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet er begrenset til 10 studenter.

Det anbefales at studentene har gjennomført ARK-1014 Hva er arkeologi?, ARK-1013 Høvdinger og stater, samer og nordmenn og ARK-1006 Arkeologisk metode I, før opptak.


Innhold

Fortidig bosetning og aktivitet vises noen steder tydelig i form av husrester eller liknende. Men det er mange detaljer som først og fremst kan påvises gjennom analyser av jordsmonnet, som for eksempel funksjonen til ulike deler av et hus eller plasseringen av slakteplasser i et fortidig landskap. For å hente frem og forstå denne informasjonen kreves det spesifikke felt- og laboratoriemetoder. Jordkjemisk analyse er en innarbeidet og godt etablert metode i arkeologien, og fremgangsmåtene som benyttes gir en god innføring i laborativ arkeologi generelt.

Emnet skal gi studentene en grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om jordkjemiske analysemetoder, samt praktisk erfaring og kunnskap om laboratoriearbeid og laborativ arkeologi. Kvantitative analysemetoder og laborativ arkeologi er mer aktuelt enn noensinne, og det tilkommer stadig nye og forbedrede metoder som benyttes til å beskrive alt fra folkevandringer og handelsruter til kosthold og erverv. Da mye av metodene hører hjemme i fag som kjemi og fysikk, er det utfordrende både å kritisere og utnytte slike forskningsresultater fra et humanistisk ståsted. En grunnleggende kunnskap om laboratoriebaserte analyser er svært nyttig særlig for å forstå hvilke begrensninger og feilkilder som ligger i bunn.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Emnet gjennomføres over to samlinger på totalt seks dager.

Den første samlingen består av en dag med forelesninger og en dag med praksis i forbehandling av jordprøver, grunnleggende laboratorieteknikk samt sikkerhet. Den andre samlingen består av å gjennomføre en jordkjemisk analyse, inkludert bestemmelse av fosfat, organisk innhold samt magnetisk susceptibilitet og pH. Mellom samlingene legges det inn to uker uten undervisning, som skal brukes til å sette seg inn i pensumlitteraturen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.