Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

ARK-2023 Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi.

Emnet passer også som støtteemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, kunsthistorie, planlegging, statsvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet gir en introduksjon til museumsfaglige problemstillinger. Det skal gi en innføring i hvordan museer fungerer i samfunnet, hvilke rammebetingelser som påvirker forvaltning og formidling av kulturarv og hvordan disse arbeidsoppgavene utføres i praksis.

Det legges vekt på den forvaltningsmessige oppbyggingen av sektoren. Emnet har et nordlig fokus, hvor museal formidling av historien til urfolk, som samer, men også andre minoriteter, står sentralt.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studentene skal ha:

Ferdigheter

Studentene skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av til sammen 12 dobbelttimer.

Gjennom forelesningene skal studentene få et teoretisk grunnlag innen emnets innhold. På seminarer legges det stor vekt på diskusjoner og studentenes egenaktivitet. Seminarene skal gi studentene mulighet til å fordype seg i de ulike aspektene ved museumsvirksomhet som er nevnt under læringsmål.