Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

ARK-2036 GIS for arkeologer - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Arbeislivsrelevant valgemne for arkeologi og øvrige humaniora- og samfunnsfag hvor GIS er relevant. Kan tas av enkeltemnestudenter. Emnet henter de fleste eksempler og øvingsdata fra det arkeologiske fagfeltet. GIS-kunnskapen studenten tilegner seg er likevel relevant for en rekke andre fagfelt. Emnet er begrenset til 20 studenter.

Studiepoengreduksjon

GEO-2011 GIS og geostatistikk 10 stp

Innhold

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er en av de viktigste verktøyene i arkeologiens verktøykasse. GIS-teknologi er også sentralt innenfor flere andre humaniora- og samfunnsfag. Emnet gir en grunnleggende innføring i teoretiske og praktiske aspekter ved GIS innen arkeologisk forvaltning og forskning. Undervisningen er lagt opp slik at studenten skal lære og forholde seg til reelle problemstillinger og praktiske bruksområder arkeologer benytter GIS til i sin daglige yrkesutøvelse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap og forståelse

Studentene skal ha:

Ferdigheter

Studentene skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset undervises intensivt under en periode på fire uker hvor hver uke består av to dager (tirsdag og onsdag) med forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Det vil være innlagt to undervisningsfrie uker i perioden kurset går. Fredag repeteres ukens stoff over en totimers seminarøkt. Seminarene består hovedsakelig av praktiske GIS-øvelser under veiledning.