Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BBI-1003 Metode og eksperimentet 2 - 30 stp


Ansvarlig enhet

Kunstakademiet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BB241 Metode og eksperimentet 2 30 stp

Innhold

Fokuset på egen kunstnerisk praksis er sentral i emnet.

Egen kunstnerisk praksis skal utdypes og foredles gjennom:


Obligatorisk forkunnskapskrav

BBI-1002 Metode og eksperimentet 1

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.