Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BBI-2900 Bacheloroppgave i bevegelige bilder - 30 stp


Ansvarlig enhet

Kunstakademiet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BB361 Bacheloroppgave i bevegelige bilder 30 stp

Innhold

I sjette semester skal studenten gjennomføre bacheloroppgaven, skrive et utfyllende refleksjonsnotat om gjennomføringen og resultatet, og forberede og gjennomføre publiseringen og formidlingen av bacheloroppgaven.

Innhold:


Obligatorisk forkunnskapskrav

BBI-2000 Undersøkelse og fordypning gjennom praksiseller BBI-2000 Undersøkelse og fordypning gjennom praksis

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.