Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-1097 Global politisk økonomi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet gir en innføring i globalisering og grunnleggende begreper i studiet av internasjonal politikk, med fokus på samspillet mellom politikk og økonomi. Gjennom bruk av teori analyseres hva økende internasjonalisering innebærer for handel og økonomisk samarbeid mellom land, regioner og verdensdeler. Praktiske, aktuelle eksempler gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentenes side.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Kunne reflektere kritisk omkring sentrale faglige problemstillinger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, diskusjoner o.l.