Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-2023NETT Regnskapsteori og verdsetting - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og undervises nettbasert.

Studiepoengreduksjon

BED-2023F Regnskapsteori og verdsetting 10 stp

Innhold

Emnet gir kunnskap om sentrale deler av det teoretiske fundamentet i finansregnskapet, samt innsikt i teori og praktisk anvendelse av regnskapsinformasjon til analyser og verdsettingsformål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være nettbaserte forelesninger, webinarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.