Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BED-2017 Prosjektledelse, fordyping 10 stp

Innhold

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det legges vekt på å utvikle analytisk kunnskap som øker studentens forståelse av det å lede flerfaglige team i ulike omgivelser. Emnet er et rent nettstudium, og studenten må arbeide selvstendig med pensum.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal etter gjennomført emne kunne forstå og redegjøre for:

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført emne kunne anvende sine kunnskaper for å:

Generell kompetanse

Studenten skal etter fullført emne kunne være i stand til å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er delt opp i korte moduler som kan inneholde video og audiopodcaster, og andre nettbaserte aktiviteter. Undervisningen kan i tillegg i noen tilfeller strømmes fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Strømmede sendinger og/eller audio/videopodcast blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon. Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum. Sentral teori i faget er knyttet til ledelse av prosjekt, samarbeid og samskapning i grupper, og læring og innovasjon i prosjekt.

Emnet gjennomføres som nettundervisning. Undervisningen organiseres i tematiske moduler som publiseres på emnets læringsplattform (her canvas). Undervisningen gis gjennom forelesningsvideoer og podcast. Arbeidsformen er individuell arbeid samt oppgaveløsning i studentteam og innlevering av arbeidskrav (i studentteam). Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kunnskap om grunnleggende programvare og tilgang til internett.