Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-2113 Finansielle instrumenter - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Dette emnet gir en innføring i finansielle instrumenter. Emnet tar opp hvordan instrumentene prises, hvordan de hensiktsmessig kombineres til porteføljer, og hvordan disse kan brukes i sikringsøyemed.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer og praktiske øvelser ved bruk av digitale verktøy som Excel o.l.