Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-2119 Kommunikasjon - 15 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årsstudiet i Praktisk prosjektledelse.

Studiepoengreduksjon

PROKOM Kommunikasjon 15 stp

Innhold

Ferdigheter i kommunikasjon er nødvendig for å lede og oppnå samarbeid. Hensikten med kurset er å gi studentene økt kunnskap om betydningen av kommunikasjon som virkemiddel ved prosjektledelse. Det legges til rette for utvikling av kommunikasjonskompetanse, det vil si forbedring av lytteferdigheter samt økt presisjon i formidling av budskapet, med særlig oppmerksomhet om det særegne ved kommunikasjon i prosjektorganisasjoner.

Noen sentrale spørsmål i emnet er:

Hvordan kan kommunikasjon benyttes som strategisk verktøy i prosjektarbeid?

Hvordan håndtere kommunikasjon med medier?

Hvordan bruke ulike kanaler for kommunikasjon utad og innad?

Hvilke retoriske grep er virksomme for å få frem budskapet muntlig, skriftlig og non-verbalt?

Hvilke barrierer kan oppstå mot effektiv kommunikasjon?

Hvordan håndtere vanskelige samtaler og konflikter?

Hvordan lede møter slik at de fungerer best mulig?


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

Samlet kompetanse:

Studenten skal være i stand til å


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisninga vil være prosessorientert. Den vil veksle mellom dialogorienterte forelesninger og kommunikasjonsøvelser (individuelt, gruppearbeid og case-diskusjoner) gjerne med utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet. Fullt utbytte av emnet krever tilstedeværelse i undervisningen. Studentene får i tillegg et tilbud om å delta i korte digitale møter mellom de fysiske samlingene («digital fagprat»), og noe undervisningsmateriell blir også lagt ut i Canvas uten alltid å bli behandlet i undervisningen.