Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

BED-2207 Hovedprosjekt PØL - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men relevante emner for gjennomføring av hovedprosjektet må være gjennomført/bestått for å starte opp med hovedprosjektet.

Det er obligatorisk oppmøte ved midtveispresentasjon og sluttpresentasjon


Studiepoengreduksjon

ØHP2001 Hovedprosjekt praktisk økonomi og ledelse 10 stp

Innhold

Emnets innhold avhenger av oppgaven. Oppgaven gis normalt sett i samarbeid med en oppdragsgiver og bør ta utgangspunkt i en realistisk problemstilling, der kunnskap fra flere av studiets fagområder benyttes.

Oppgaven gjennomføres i mindre grupper på 2-3 studenter. Det kan i noen tilfeller være aktuelt også med enkeltpersongrupper, men da må dette avklares med emneansvarlig på forhånd.

Relevante emner for gjennomføring av hovedprosjektet må være gjennomført/bestått i forkant.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Relevante emner for gjennomføring av hovedprosjektet må være gjennomført/bestått for å starte opp med hovedprosjektet.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Hovedoppgaven tar sikte på en faglig fordypning innenfor økonomiske og administrative emner, gjerne i kombinasjon med tekniske eller andre faglige problemstillinger.

Kunnskap

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning